Rotary Sofia

Pixel House направи дизайна и разработката за сайта на Rotary Sofia.
Ротари Интернешънъл съществува в 163 държави и преминава през дузини езици, политически и обществени структури, обичаи, религии и традиции.

КЛИЕНТ / Rotary

ГОДИНА / 2019

УЕБ ДИЗАЙН

УЕБ РАЗРАБОТКА

WORDPRESS