/ Rosetta

Pixel House създаде дизайн за Социални Мрежи за Rosetta.

КЛИЕНТ / Rosetta

ГОДИНА / 2018

SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA IDENTITY

GRAPHIC DESIGN