/ Quality Brand

Pixel House created Logo and Corporate identity for the brand Quality and lovely Dayana Damyanova.

CLIENT / Quality

YEAR / 2018

LOGO DESIGN

BRAND IDENTITY

BRANDING

GRAPHIC DESIGN

Ако цените вниманието към детайла, държите на точна, ясна и прецизна концепция, уважавате искрените и професионални насоки и желаете брандът ви да отиде на следващото ниво – няма по-подходящи от Pixel House.
Светлето е чудесен професионалист, който не спестява съвети, и дава много добавена стойност към услугата си!
Удоволствие е да работиш с нея! <3

 

– DAYANA DAMYANOVA