PIXEL Academy бранд идентичност

Pixel House Studio създаде дизайн на лого и корпоративната идентичност за PIXEL Academy.

КЛИЕНТ / PIXEL Academy

ГОДИНА / 2023

BRAND IDENTITY

BRANDING

GRAPHIC DESIGN