Newtrend

/ Newtrend

Pixel House Team е горд да вземе участие в проекта по разработването на Фирмената Идентичност, както и подобряването на фунционалностите на сайта.

Newtrend е онлайн новинарска медия за web 2.0 и бизнес в България.

КЛИЕНТ / Newtrend

ГОДИНА / 2014

BRAND IDENTITY