Naturagri

Pixel House Studio създаде логото и Корпоративната Идентичност за Naturagri.

КЛИЕНТ / Naturagri

ГОДИНА / 2020

BRAND IDENTITY

BRANDING

GRAPHIC DESIGN

„Динамичен и изобретателен екип, който с голямо внимание откликва на потребностите на своите клиенти, изобразявайки графично техните желания! Удоволствие е да се работи с тях!“

 

–  Таня Назърова, Naturagri