Mellini Fashion

Pixel House създаде дизайн за Социални Мрежи за Mellini Fashion.

КЛИЕНТ / Mellini

ГОДИНА / 2018

SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA IDENTITY

GRAPHIC DESIGN