/ concepting GmbH

Pixel House създаде Лого и Фирмена Идентичност за „concepting GmbH“

КЛИЕНТ / Concepting

ГОДИНА / 2018

ЛОГО ДИЗАЙН

КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ