Babait Craft Beer

Pixel House Studio създаде логото и корпоративната идентичност за Babait.

КЛИЕНТ / Babait

ГОДИНА / 2020

КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ

БРАНДИРАНЕ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН