/ ALTO Comunications & Publishing

Pixel House направи РеБрандинг и Фирмена Идентичност за ALTO Comunications & Publishing.

КЛИЕНТ / ALTO Comunications & Publishing

ГОДИНА / 2010

BRAND IDENTITY