/ Enthusiast

Pixel House създаде корица за книгата „Любимец на Жените“. Издаделството е Enthusiast. Дизайна е вдъхновен от съдържанието в книгата.

КЛИЕНТ / Enthusiast

ГОДИНА / 2012

GRAPHIC DESIGN

BRAND IDENTITY

PHOTOGRAPHY

BOOK COVER