/ URBO

Pixel House Studio създаде рекламната кампания за външна реклама на URBO App.

КЛИЕНТ / URBO

ГОДИНА / 2019

BRAND IDENTITY

BRANDING

GRAPHIC DESIGN