/ Soul Meats

Pixel House създаде логото и корпоративната идентичност за Soul Meats.

КЛИЕНТ / Soul Meats

ГОДИНА / 2020

LOGO DESIGN

BRAND IDENTITY

GRAPHIC DESIGN