/ Deko Profesional брошура

Pixel House Studio създаде дизайн на луксозна брошура за представяне на нов премиум продукт от семейството на Deko Profesional.

КЛИЕНТ / Deko Profesional

ГОДИНА / 2023

GRAPHIC DESIGN