Growth Consult сайт

Growth Consult е фирма за цялостно бизнес и финансово консултиране, посветена на подпомагането на собственици и управители на фирми. Уебсайтът, проектиран и разработен от Pixel House Studio, предлага интуитивен и професионален интерфейс, който отразява опита и услугите, предоставяни от Growth Consult.

Характеристики на уебсайта:
Уебсайтът е разработен така, че да предоставя подробна информация за услугите на фирмата, като подчертава нейния богат опит в областта на корпоративните финанси, инвестиционното банкиране, консултирането при сливания и придобивания и др. Той включва също така раздели за техния подход, успешни примери на клиенти и информация за контакт, което гарантира удобство за потенциалните клиенти.

КЛИЕНТ / Growth Consult

ГОДИНА / 2023

WEB DESIGN

WEB DEVELOPMENT

WORDPRESS