/ EUPHORIA STR.

Pixel House създаде Фирмена Идентичност за Euphoria Str. – бутиков магазин за дизайнерски дрехи произведени в България.

КЛИЕНТ / Euphoria Str.

ГОДИНА / 2014

BRAND IDENTITY