/ 11Meats Опаковки

Pixel House Studio създаде дизайна за опаковките на 11Meats.

КЛИЕНТ / 11Meats

ГОДИНА / 2019

ДИЗАЙН НА ОПАКОВКИ

БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН